De Minister van Financiën draagt er zorg voor dat binnen zes weken na elk kalenderkwartaal, een overzicht van de bruto Staatsschuld wordt gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname, alsmede in ten minste twee landelijke verschijnende dagbladen. De Minister van Financiën kan de publicatie mede langs de elektronische weg wereldwijd doen plaatsvinden (artikel 8 lid 1). 

 

Stand van de staatsschuld per juni 2017 

Stand van de staatsschuld per september 2017 

Stand van de staatsschuld per december 2017 

Stand van de staatsschuld per maart 2018 

Stand van de staatsschuld per juni 2018

Stand van de staatsschuld per september 2018

Stand van de staatsschuld per december 2018

Stand van de staatsschuld per maart 2019

Stand van de staatsschuld per juni 2019

Stand van de staatsschuld per september 2019