De regels met betrekking tot de Staatsschuld Suriname zijn vastgesteld in de WET van 19 maart 2002, SB 2002 no 27,  houdende bepalingen inzake het vestigen, het delgen en het beheer van schuldverplichtingen ten laste van de Staat. ("Wet op de Staatsschuld").

 

Wettelijke Staatschuld in mln SRD

Staatsschuld in mln USD volgens de internationale definitie

Schuld bbp ratio's